O nama

Grupa za konceptualnu politiku (GKP) je nastala iz onoga što bismo mogli nazvati sukobom na levici naših vremena (2011), u Novom Sadu, Srbija. GKP je grupa koja se bavi politikom na strani ljudi, teorijom i umetnošću. Pokrenula je projekat „Lokalne politike i urbana samouprava“ u okviru kojeg radi sa ljudima na rešavanju problema vezanih za stanovanje, lokalnu samoupravu i direktno učešće ljudi u procesima donošenja odluka na lokalu. Od svog osnivanja grupa je sarađivala sa kuda.org na brojnim projektima i zajedničkim poduhvatima. Među njima je prevodilački i izdavački projekat, važan za mišljenje i delanje GKP-a, u okviru kojeg je sa francuskog na srpsko-hrvatski jezik prevedeno i objavljeno nekoliko naslova: Antropologija imena Silvena Lazarisa i Teorija subjekta Alena Badiua. Trenutno radi na prevodu Cartographies schizoanalytiques Félixa Guattaria, koja treba da bude objavljena tokom 2018. godine.

Grupa za konceptualnu politiku

Pariske komune 42 (lokal u prizemlju)

Novi Sad

tel. +381 (0)21 6333 013

e-mail: konceptualnapolitika(at)gmail.com